ผกก.เมืองร้อยเอ็ด ติวเข้มกฎหมายจารจรเพื่อประชาชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ผกก.เมืองร้อยเอ็ด ติวเข้มกฎหมายจารจรเพื่อประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2562 พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติ ขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปลูกจิตสานึกความปลอดภัยทางถนนเสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมระเบียบวินัย ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย

พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ จึงได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธราธิป เข่งคุ้ม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พ.ต.ต.สุพจน์ ชูศรีทอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด จัดการอบรมตามโครงการ โดยมี ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว และ ด.ต.เรืองยศ ภัทษ์ไพบูลย์ ผบ.หมู่งานจราจร สภ.เมืองร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับคณะครู ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมต ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษา ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเดินเท้า ขับขี่รถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจำทาง หรือในเด็กเล็กที่ผู้ปกครองไปส่ง ในการอบรมตามโครงการฯนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ เป็นจำนวนมาก

อ่านแล้ว747 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.