โครงการ “สังคมสีขาว เขตยานนาวา – บางคอแหลม” เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือโครงการ “สังคมสีขาว เขตยานนาวา – บางคอแหลม” เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือโครงการ “สังคมสีขาว เขตยานนาวา – บางคอแหลม” เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการติดตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. เข้าร่วมการหารือ จำนวน 20 คน ณ สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร กรุงเทพมหานคร

ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดระดับชุมชน/พื้นที่เสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เน้นย้ำให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จากการประชุมหารือในครั้งนี้ ได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยเร่งรัดดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 รวมทั้งการกำหนดแผนปิดล้อมตรวจค้นชุมชน การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พร้อมกันนี้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้ส่งมอบชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับยาบ้า ไอซ์ ยาอี และคีตามีน ให้แก่ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ จำนวน สน. ละ 480 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจตามแผนต่อไป

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2561 – สิงหาคม 2562) สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งสิ้น 1,072,040 ชุด แบ่งเป็น ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีน จำนวน 725,000 ชุด กัญชา จำนวน 286,520 ชุด และคีตามีน จำนวน 60,520 ชุด

อ่านแล้ว837 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.