“ประธานคืนคุณแผ่นดี” มีน้ำใจ มอบกระเป๋าเดินทาง 10 ใบ ให้กับ”สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย”ร่วมสนุกจับรางวัลในโอกาสครบรอบ 54 ปี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“ประธานคืนคุณแผ่นดี” มีน้ำใจ มอบกระเป๋าเดินทาง 10 ใบ ให้กับ”สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย”ร่วมสนุกจับรางวัลในโอกาสครบรอบ 54 ปี…

วันนี้…วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 “นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานคืนคุณแผ่นดิน” มอบหมายให้ นายสกนธ์ วัฒนกูรศรีใส นำกระเป๋าเดินทางจำนวน 10 ใบ โดยมี(คุณนพวรรณ ดุจศรีวัชร์ เลขาฯ)เป็นผู้ประสานงาน ให้นำมามอบกับ นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท54ปี) โดยมีคณะกรรมการฯ ร่วมรับมอบ ณ
ที่ทำการสมาคมฯ เลขที่ 299 ถนนราชสีมา เขตดุสิตกรุงเทพฯ…

โดยกระเป๋าเดินทางทั้ง 10 ใบนี้ จะมอบใว้เพื่อจับรางวัลสลากแก่สมาชิกสมาคมฯ ที่จะเดินทางมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณโรงแรมริเวอร์ไซด์(เชิงสะพานซังฮี้) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้…

อ่านแล้ว378 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.