“โครงการ ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด จันทบุรี รุ่นที่ 4/62”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายวิฑูรย์ ศิริวิโรจน์ กรรมการมูลนิธิ ปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จิรยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด จังหวัดจันทบุรี รุ่นที่4/2562 ระหว่างวันที่20-20กย 2562 ณ หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี

อ่านแล้ว222 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.