มอบหนังสือ ในโครงการ หนังสือห้องสมุด…เพื่อน้อง season 7

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี มอบหนังสือ ในโครงการ หนังสือห้องสมุด…เพื่อน้อง season 7 โดย โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า ร่วมมือกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดขึ้น โดยมี น.ส.ธิดานันท์ ลีละศิธร กรรมการบริหาร โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า ให้การต้อนรับ และมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, นายศิวัตน์ สุวรรณวงศ์ นายสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ -สงขลา, นางวันทนา วิริยะกุล ประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง / กรรมการบริหาร-อุปนายกภาคใต้ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, นางนฤมล อมรรัตนวิทยา กรรมการผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโอเดี่ยนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ และ นางคีตาญชลี แสงสังข์ นักเขียนอิสระ รางวัลวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 14 จากเรื่อง น้ำตามด และต้นเดือนนี้ยังได้รับโล่รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอีกด้วย พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียน ครูนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้มาเป็นประธานในพิธี มอบหนังสือห้องสมุด เพื่อน้อง season 7 ขอแสดงความยินดีแก่ คุณธิดานันท์ ลีละศิธร กรรมการบริหารโรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ ที่เห็นความสำคัญในการอ่านหนังสือ และแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการครูนักเรียนทั้ง 15 โรงเรียน ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้รับหนังสือมนวันนี้จากการเห็นบรรยากาศการนำเสนอของแต่ละโรงเรียนจาก VTR และการนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์พื้นบ้านจากตัวอย่างการแสดงในความตั้งใจของเด็กทุกโรงเรียนในรูปแบบแตกต่างกับไปตามความถนัดจึงของชื่นชม และขอขอบคุณโรงแรมลีการ์ เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ แขกผู้มีเกียรติผู้อำนวยการครู นักเรียน

โครงการหนังสือห้องสมุด…เพื่อน้อง season 7 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า และ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 7 แล้ว เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1, 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการ โดยให้นักเรียนนำเสนอเรื่อง “อ่านเอาเรื่อง” โดยนำความรู้จากการอ่านหนังสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น ว่าอ่านแล้วได้อะไรจากหนังสือเล่มนั้นมานำเสนอ โดยนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการตามรูปแบบที่ถนัด เช่น ผ่านการเล่านิทาน ละคร หรือการแสดง ซึ่งในปี 2562 นี้ มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลทั้งสิ้น 15 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนได้รับหนังสือจาก บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด มูลค่า 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดย โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า และ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ต่างร่วมสนับสนุนฝ่ายละ 150,000 บาท.

อ่านแล้ว413 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.