กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน กับบทบาท ดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพื้นที่

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน กับบทบาท ดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพื้นที่

กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของทางราชการ ส่วนภูมิภาคในฐานะกลไกเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าด้วยกัน แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจในบทบาทหน้าที่ดังกล่าว จึงเกิดเป็นเรื่องราวถ่ายทอดบทบาทหน้าที่สำคัญ ของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าราษฎรในตำบล หมู่บ้าน กับการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของตำแหน่งหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้อย่างชัดเจนที่สุดผ่านชีวิตของบุคคลเหล่านี้

นายไกรสร พันธ์ทิพย์ เปลี่ยนหมู่บ้านสีแดงที่ไม่มีใครกล้าผ่าน ด้วยฟุตบอลและเวทีมวย โดยผู้ใหญ่ไกรสรใช้การทำงานเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยการตั้งสโลแกนเอาไว้ว่า “ถ้าผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน ในชุมชนต้องไม่มียาเสพติด” และใช้กีฬาต้านยาเสพติด โดยการลงทุนเปลี่ยนพื้นที่ในชุมชน ให้กลายเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมได้มาตรฐาน และเวทีมวยในร่ม ซึ่งคนในชุมชนสามารถมาใช้ได้ฟรี ที่ผ่านมาลานกีฬาเล็ก ๆ แห่งนี้ได้เปลี่ยนเยาวชนที่หลงผิดเพราะยาเสพติด ให้กลายเป็นนักกีฬาไปแล้วหลายคน ซึ่งบางคนไปไกลจนถึงลงเล่นระดับอาชีพเลยทีเดียว

นายเด่นณรงค์ ธรรมมา ช่างก่อสร้างที่จบปริญญาเอก แล้วสร้างธนาคารชุมชน ชายหนุ่มจากตำบลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เรียนจบแค่ ม.3 คือการเป็นกรรมกรแบกหามในไซต์งานก่อสร้าง จากนั้นเดินหน้าหาความรู้ ด้วยการลงเรียน กศน. แล้วเรียนต่อ จนจบปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พอมีโอกาสได้ทำงานรับใช้ประชาชน นายเด่นณรงศ์ใช้ความรู้ในเรื่องการบริหารงานภาครัฐ การบริหารคน ส่งเสริมการสร้างธนาคารในชุมชน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและช่วยให้ขยะในชุมชนเหลือแค่ศูนย์

นายสมัย ศรีสมบูรณ์ช่างซ่อมสู่กำนันยอดเยี่ยม ที่ซ่อมได้ตั้งแต่เครื่องยนต์จนถึงเด็กติดยา พอมีโอกาสทำงานอย่างเต็มตัว เขาเลยสนับสนุนนโยบายจังหวัดตามโครงการ ‘Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ จนประสบผลสำเร็จ ผลักดันให้มีการช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสโดยช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยในการดำรงชีวิต

นายชัยวัฒ สุริยันต์ กำนันชาวสวนที่เปลี่ยนคนเกลียดให้รัก ด้วยการทำงานจริง เขาพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่าเป็นอีกคนที่อยากทำให้คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เจริญรุ่งเรือง และเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้น
ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปีหลังจากกำนันตัวเล็กที่ชื่อว่าชัยวัฒเข้ามาดูแล เขาได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับคนในตำบลคลองหินปูนจำนวนมาก โดยเขาใช้ทักษะจากการที่เป็นพ่อค้า นำวิธีคิดแบบนักธุรกิจมาปรับใช้กับโครงการของชุมชน

1.นายไกรสร พันธ์ทิพย์ (ยืนจับตระกร้าสาน กับกลุ่มผู้หญิงสวมฮิญาบ)

2.นายเด่นณรงค์ ธรรมมา (ใส่ยูนิฟอร์มสีกรมท่า จูงผู้หญิงเสื้อลาย)

3.สมัย ศรีสมบูรณ์ (เสื้อลายสก็อต กางเกงยีนส์ ยืนกอดอก)

4.ชัยวัฒน์ สุริยันต์ (คนใส่เสื้อลาย กำลังยืนดูการทอผ้า)

อ่านแล้ว541 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.