อรุณเบิกฟ้า!! สิงนักปั่น ร่วมกิจกรรม “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ Bike for Green prison2019”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

อรุณเบิกฟ้า!! สิงนักปั่น ร่วมกิจกรรม “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ Bike for Green prison2019” สร้างโอกาส-พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสู่สังคม

วันที่ 15 ก.ย.62 เวลา 07.30 น. ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ต.วังจันทร์ อ.เเก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ Bike for Green prison2019” เพื่อหารายได้สมทบทุนก้าวเพื่อโอกาส โดยมี นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย) นายประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายวิชาการ) และ ดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ร่วมในพิธีและร่วมนำปั่นจักรยานในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งในช่วงเช้าได้เปิดลงทะเบียนร่วมแข่งขันดังกล่าว โดยมีนางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร นักทัณฑวิทยาเชี่ยวชาญกองพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดกิจกรรมปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ Bike for Green Prison 2019 ซึ่งนักกีฬาที่มาลงทะเบียนก็จะมีมาจากหลายภาคส่วนและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จากทั่วประเทศ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 ประเภท ประเภทที่1 คือเสือหมอบ ประกอบด้วยรุ่นทั่วไปชาย อายุตั้งแต่ 35-50 ปีขึ้นไป รุ่นทั่วไปหญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ประเภทที่2 คือเสือภูเขา ประกอบด้วย รุ่นทั่วไปชายอายุ 35-50 ปีขึ้นไป รุ่นทั่วไปหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ระยะทาง 47 กม. โดยมีนักกีฬาที่เข้าร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า 600 คน

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ตามโครงการ “ปั่นสีเขียวเที่ยวเรือนจำ Bike for Green Prison2019″ ในครั้งนี้เพื่อหารายได้เข้า”เงินทุนก้าวเพื่อโอกาส” นำไปเป็นกองทุนสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษที่ไร้ที่พึ่งหรือด้อยโอกาส ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการนำกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ตลอดจนสร้างการยอมรับจากสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเหล่านั้นได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

“โครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ” Bike for Green Prison 2019 จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้วยการปั่นจักรยาน พร้อมร่วมชมทัศนียภาพของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในปัจจุบัน อีกทั้ง เป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ และการพัฒนาเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

ด้าน ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายบริหาร) กล่าวว่า จากการที่กรมราชทัณฑ์ได้จัดโครงการ “ปั่นสีเขียวเที่ยวเรือนจำ Bike for Green Prison 2019” โครงการนี้สืบเนื่องมาจากการที่เราได้จัดการวิ่งที่ผ่านมา คือ วิ่งเฉียดคุก กับการปั่นจักรยานครั้งนี้ เพื่อที่จะสนับสนุนผู้พ้นโทษที่ต้องการงานทำ และผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในเรือนจำที่เราสามารถสนับสนุนปัจจัยบางอย่างให้ผู้ต้องขังมีงานทำหลังพ้นโทษ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เขากระทำความผิดซ้ำซ้อนขึ้นมาอีก โครงการนี้ ริเริ่มปั่นจักรยานขึ้นมาที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ ที่มีประชาชน มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน แล้วก็เป็นที่ชื่นชมของประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ได้รับรางวัลจากการบริหารงานรางวัลเลิศรัฐในปีนี้ด้วย

“สำหรับในช่วงที่ผ่านมาเราได้คิดว่าจะขยายผลทำให้เรือนจำชั่วคราวเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนและเป็นการเปิดตัวของงานราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นงานที่ดูเหมือนเป็นงานที่ดูเหมือเป็นการควบคุมผู้ต้องขังแต่เพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเรือนจำชั่วคราวที่เป็นเรือนจำความมั่นคงต่ำก็ได้นำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องของเกษตรกรรม เรื่องของปศุสัตว์ ฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังที่มีโทษน้อยเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยไปสู่สังคม ซึ่งคิดว่าโครงการปั่นจักรยานก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการร่วมกิจกรรมกับกรมราชทัณฑ์ และก็กระทรวงยุติธรรม”

“ทั้งนี้ สร้างความยอมรับของผู้พ้นโทษด้วยเช่นนั้นผู้ต้องโทษจะมีความรู้สึกเป็นตราบาปว่าผ่านคุกผ่านตารางมาแล้วจะไปประกอบอาชีพสุจริตก็ยากลำบากเพราะฉะนั้นโครงการนี้นอกจากจะทำเพื่อผู้ต้องขังแล้วก็ยังเป็นการรักษาสุขภาพของพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งคิดว่าจะเป็นโครงการที่ดีและขยายผลไปยังเรือนจำชั่วคราวต่างๆซึ่งกรมราชทัณฑ์มีแผนในการจัดกิจกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยไป” ดร.อายุตม์ กล่าว

อ่านแล้ว730 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.