พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จว.ร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ข่าวร้อยเอ็ด… พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จว.ร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 09.30 น.วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2562 : พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบแก่ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมลออ ผู้บัญชาการมณฑลทหาบกที่ 27, พลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วม ให้การต้อนรับและรับมอบ สิ่งของพระราชทาน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 8,288.46 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,447 หมู่บ้าน 361,305 ครัวเรือน มีประชากรจำนวน 1,309,053 คน มีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู ลักษณภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงจนถึงที่ราบลุ่มมีน้ำขัง ในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ในลุ่มน้ำยังเป็นเหตุให้จังหวัดร้อยเอ็ดมีราษฏรที่ประสบอุทกภัย ได้รับความเดือนร้อน จำนวน 7 อำเภอ 80 ตำบล 1,020 หมู่บ้าน ราษฏรได้รับความเดือดร้อน 61,738 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิ เมืองสรวง โพนทอง ธวัชบุรี โพธิ์ชัย และอำเภอจังหาร

การให้ความช่วยเหลือ จังหวัด อำเภอ ร่วมกับทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว และในวันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับสิ่งของพระราชทาน ทั้งสิ้น 3,308 ครัวเรือน โดยได้กำหนดจุดรับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 ที่หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิ

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จุดที่2 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดคมกฤช พวงศรีเคน

ข่าว/ภาพ สุทธิชัย อุปปะ จ.ร้อยเอ็ด (เต็ม บก.ข่าวไทยนิวส์) รายงานขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท.54ปีธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน

อ่านแล้ว315 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.