“ฉลอง 60 ปี จิระศาสตร์วิทยา ก้าวหน้าสู่สากล”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา หรืออาจารย์แม่แห่งกรุงศรีอยุธยาเมืองกรุงเก่า จัดงานฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ตามคำเรียกร้องของลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นใหญ่เป็นโต ร้องขอประกาศให้โลกรู้ว่า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาของเราก้าวหน้าสู่สากล และเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานแทบทุกๆ ปี ครบรอบ 60 ปีนี้ จะต้องจัดฉลองยิ่งใหญ่
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2502 โดยท่านอาจารย์แม่ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต มีครู 8 คน นักเรียน 108 คน อาคารเรียนเป็นอาคารไม้ยกพื้นหลังคามุงจาก บนเนื้อที่ 9 ไร่เศษ ณ เลขที่ 45 หมู่ 1 ถนนชีกุน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อให้โรงเรียนเป็นทางเลือกของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 60 ปี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้ปฏิบัติพันธกิจในการจัดการศึกษา โดยยึดปรัชญา “ฉลาดและมีคุณธรรม” มุ่งพัฒนานักเรียนให้เติมโต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ เป็น “ผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม” ซึ่งผลการปฏิบัติในด้านต่างๆ ได้สร้างความเจริญงอกงามให้แก่กุลบุตร-กุลธิดา และวงการศึกษา จนมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ


ในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา มีอายุครบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียน ดังนั้น ครู อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียนปัจจุบัน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ต่างตระหนักถึงค่าความสำคัญในการพัฒนาสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการประสานงานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียนให้ขยายกว้างออกไป ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงเห็นสมควรจัดงานฉลอง “60 ปี จิระศาสตร์วิทยา ก้าวหน้าสู่สากล” ในวันที่ 12 กันยายน, 14-15 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เพื่อเป็นวาระพิเศษแห่งการระลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียน การเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติยศ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สั่งสมมาเป็นเวลา 6 ทศวรรษ เพื่อให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกได้ประจักษ์และรับทราบถึงการพัฒนาโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ก้าวสาสากล ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนับถือ ศิษย์เก่า และครูเก่า ตลอดจนท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมฉลอง “60 ปี จิระศาสตร์วิทยา ก้าวหน้าสู่สากล” ในวันที่ 12, 14 และ 15 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 035-241-106, 081-852-2606, 081-851-9244, 084-879-2529 และ 081-852-8412 www.jirasart.com Facebook : JirasartwitthayaSchool

ซ้อน คงไสยภาคิน อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และไทยรัฐกรุ๊ป พระนครศรีอยุธยา
วัชร (เต้) คงไสย ผู้ช่วยผู้สื่อข่าวไทยรัฐกรุ๊ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้สื่อข่าวสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) จ.พระนครศรีอยุธยา รายงาน

อ่านแล้ว1364 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.