แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ … “ป่อเต็กตึ๊ง”นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ประสบภัยแล้ง จ.สุรินทร์

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้ (30 สิงหาคม 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิิจิบเต็กสุรินทร์ และ
ไต่ฮงกงสุรินทร์ จ.สุรินทร์
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองสุรินทร์ และ ที่วัดทักษิณวารีสิริสุข ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ง รวมจำนวน 1,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) โดยมีหน่วยงานราชการร่วมในพิธี


.
โดยในวันพรุ่งนี้ (31ส.ค.62) ทีมสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะออกเดินทางไปยังบ้านโนนสนาม หมู่8 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล และ บ้านคำแขนศอก หมู่6 ต.ดงมะไฟ จ.ยโสธร เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง เป็นลำดับต่อไป
.
โดยในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดออกเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ นครราชสีมา ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และขอนแก่น รวม 8 จังหวัดๆ ละ 1,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร086-854-1418📲สายด่วน☎ป่อเต็กตึ๊ง1418ช่วยชีวิต🚑รักษาชีวิต🏥💉💊สร้างชีวิต🎓👪

อ่านแล้ว426 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.