คณะท่องเที่ยวทางธรรมวิถีไทย จำนวน 87 คน จัดโดยหอศิลป์พุทธะ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร่วมกับสภาวัฒนธรรม เขตทวีวัฒนา นำโดยอาจารย์วิษณุ เอมประณีตร์ ได้พาคณะมาศึกษาดูงานที่อำเภอโพธาราม
โดยมีชมรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองคนสวย นำโดยร.ต.ไชยพงศ์ จิรพฤฒิศิริ ประธานชมรมและคณะ
ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน พร้อมทั้งเจ้าอาวาสวัดขนอน ได้นำสวดมนต์ฟังธรรม และชมหนังใหญ่วัดขนอน ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย และชมตลาดด่านขนอน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นพาไปสักการะศาลพระเจ้าตากชนะศึก
ที่วัดเขาชะงุ้ม และซื้อของฝากของดีเมืองโพธาราม ที่ชมรมท่องเที่ยวฯ นำไปบริการแก่นักท่องเที่ยวที่ศาลพระเจ้าตาก หลังจากนั้นเดินทางไปดูโครงการพระราชดำริฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้ม ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้เดินทางไปที่กาดวิถีชุมชนคูบัว วิถีไทยโยนก ที่วัดโขลงสุวรรณคีรี อ.เมือง จ.ราชบุรี และเวลา 19.00 น.คณะท่องเที่ยวฯ ได้เดินทางกลับไปยัง
กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว
สุเทพ นิ่มนวล
สุรพัน ตันกำเนิดจ.ราชบุรี…รายงาน…

อ่านแล้ว783 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.