ป่อเต็กตึ๊งเร่งบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ป่อเต็กตึ๊งเร่งบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

แจกเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 24 สิงหาคม 62 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ ร่วมกับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ง รวมจำนวน 1,000 ชุด

แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ปักธงชัย อ.คง และ อ.โนนดินแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหน่วยงานราชการร่วมในพิธี

และในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 62 นี้ มูลนิธิฯ จะเดินทางไปยัง 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง เป็นลำดับต่อไป

โดยในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดออกเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ นครราชสีมา ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และขอนแก่น รวม 8 จังหวัดๆ ละ 1,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงสาธารณภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินและเข้าให้ความช่วยเหลือทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัยและสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ต่อไป

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร

086-854-1418
หรือ สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418

อ่านแล้ว575 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.