พิธี มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ กต.ตร.กทม.- บช.น.

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ กต.ตร.กทม.- บช.น.

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น., พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น., พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ ผบก.อก.บช.น., ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ (ประธานจัดงาน), ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1-9, คณะผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม., คณะ กต.ตร.สน.ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 – 9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย และเชิดชูเกียรติ กต.ตร.ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 เวลา 11.00 – 16.00 ณ ห้อง อุลตร้า แอเรียน่า ( ULTRA ARENA ) ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้า โชว์ดีซี ( SHOW DC )

ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ (ประธานจัดงาน) กล่าวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชยและเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ ( กต.ตร. ) ทั้งในส่วนของคณะ กต.ตร.กทม. และ กต.ตร.สน.ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล จากผลงานความร่วมมือของคณะ กต.ตร. ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและข้าราชการตำรวจเป็นคณะ กต.ตร.บก.น.1 – 9 และ เป็นคณะ กต.ตร.ทั้ง 88 สถานีตำรวจใน บช.น. ได้ดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ทั้ง 6 ด้านตามระเบียบการปฏิบัติ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ปี 2549 ข้างต้น ก่อประโยชน์ให้ประชาชน และราชการตำรวจ พร้อมหน่วยงานราชการอื่นที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานในชุมชน ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคี และการพัฒนาสังคมร่วมกัน ระหว่าง ตำรวจกับประชาชน ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนใน 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
2) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน
3) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4) ด้านการจราจร
5) ด้านการดูและและสาธารณะสมบัติ
6) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

จากการดำเนินการของเครือข่ายภาคประชาชน กต.ตร.กทม., อนุ กต.ตร. บก.น. 1 – 9, กต.ตร.สน. ทั้ง 88 สน. ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีผลการปฏิบัติทั้ง 6 ด้านดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม และก่อประโยชน์ให้แก่ตำรวจทั้ง 9 กองบังคับการ โดยได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีมติจัดให้มีการประชุมใหญ่ของ คณะ กต.ตร. ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 62 เวลา 11.00 – 16.00 ณ ห้อง อุลตร้า แอเรียน่า ( ULTRA ARENA ) ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้า โชว์ดีซี ( SHOW DC )

โดยผู้ได้รับรางวัลโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
1) กต.ตร.กทม. รับโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 10 รางวัล
2) กต.ตร.บก.น.1-9 รับโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 9 รางวัล
3) กต.ตร.บก.น.1-9 รับโล่ สน.ดีเด่น 9 สน.
4) กต.ตร. ที่ปฏิบัติงานยาวนานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 40 รางวัล
5) กต.ตร.ที่ปฏิบัติงานยาวนาน 3 วาระ ( ตั้งแต่ 6 ปีขั้นไป ) รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 114 รางวัล

ในงานดังกล่าว ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2562 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น.ด้วย

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.
กล่าวว่า ผมขอขอบคุณ คณะ กต.ตร.ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการทำงานของตำรวจด้วยความทุ่มเท และเสียสละอย่างยิ่ง เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะคงช่วยผนึกกำลังการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป และในโอกาสที่ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น. จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ทั้ง 2 ท่านได้รับการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริง เป็นตำรวจมืออาชีพและควรค่าแก่การยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับข้าราชการตำรวจตลอดไป

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน

โดยมีกำหนดการวาระการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร) กองบัญชาการตำรวจนครบาล ณ ห้าง Show Dc ชั้น 6 วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 – 16.00 น. มีดังนี้

เวลา 11.00 – 12.00 น. – ลงทะเบียน / รับของชำร่วย
เวลา 12.00 – 13.00 น. -รับประทานอาหาร (ชั้น 5 มีสวนอาหาร), กต.ตร.ชมนิทรรศการชั้น 6 ของ กต.ตร.บก.น. 1 – 9
เวลา 13.00 น. – กต.ตร.ทุกระดับ เข้าห้องประชุม
เวลา 13.30 น. – ผบ.ตร.ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

 • ประธานการจัดงาน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ พร้อม ทั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม. มอบของที่ระลึก จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
 • เยี่ยมชมนิทรรศการ ชั้น 6
  เวลา 14.00 น. – เริ่มพิธีการ
 • ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.ตัวแทน กต.ตร. กล่าววัตถุประสงค์
 • ชม วีดิทัศน์ ผลงานภาพรวม กต.ตร.บช.น. ทั้ง 6 ด้าน (5 นาที)
 • ผบ.ตร.กล่าวชื่นชมผลงาน ในความร่วมมือระหว่าง กต.ตร. ภาคประชาชน กับ กต.ตร. ส่วนราชการและตำรวจ ที่ทำผลงานได้เป็นอย่างดี เป็นที่ประจักษ์ก่อประโยชน์ให้ราชการและประชาชน
 • ผบ.ตร.มอบ โล่รางวัลดีเยี่ยม ให้ คณะ กต.ตร. ทั้ง 9 บก. และ 9 สน.
 • ผบ.ตร.และคณะ (แถว ผู้บังคับบัญชา) มอบประกาศเกียรติคุณดีเด่น ให้ กต.ตร. ทุกระดับ
 1. กต.ตร.กทม.(10 คน)
 2. กต.ตร.ที่ปฏิบัติงานยาวนานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 3. กต.ตร.ที่ปฏิบัติงานยาวนาน 3 วาระ (ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป)
 • วีดิทัศน์ แสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการใน 2562 นี้ 2 ท่าน
 1. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.
 2. พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น.
  เวลา 16.00 น. – ปิดงาน

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน

อ่านแล้ว1378 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.