Amazing KORAT มหัศจรรย์วิถีถิ่นย่าโม เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชน เมืองโคราช

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

Amazing KORAT มหัศจรรย์วิถีถิ่นย่าโม เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชน เมืองโคราช

ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Amazing KORAT มหัศจรรย์วิถีถิ่นย่าโม” ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา  ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดขึ้นในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว   ซึ่งมีการสาธิตโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือสาธิตอาชีพซึ่งเป็นความชำนาญเฉพาะบุคคล  น่าสนใจตรงที่ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ชมได้เลือกกิจกรรมหรืออาชีพที่ตนเองสนใจ  ร่วมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้  และมีความคิดที่อยากจะไปสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยตรง  ทำให้เกิดความประทับใจและกลับไปเที่ยวซ้ำอีกครั้ง    นอกจากนั้นยังมีการนำการแสดงศิลปวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่มาโชว์ให้ประชาชนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนเป็นการแสดงความสำเร็จในการเตรียมการเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เตรียมกิจกรรมต่างๆ ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำเกิดการสร้างงาน  สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
      

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มี การจัดแสดงนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการสาธิตอาชีพ ชุมชนละ 10 อาชีพ จำนวน 4 ชุมชน  ได้แก่ อาทิ บ้านด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ชุมชน บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี อำเภอห้วยแถลง รวมถึง การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  จำนวน 30 บูธ การประกวด  “ส้มตำลีลา” และ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดังทุกวัน

ทั้งนี้ งาน Amazing KORAT มหัศจรรย์วิถีถิ่นย่าโม  ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

อ่านแล้ว854 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.