ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม “ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด” ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ สภาวการณ์ การศึกษาไทยเมื่อมองจาก Big Data…

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายอรรถการ
ตฤษณารังสี รองประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด (เป็นประธานในที่ประชุม) ได้ประชุมเตรียมการเพื่อร่วมจัดงานเสวนา ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา “มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ: ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า” ในหัวข้อ สภาวการณ์การศึกษาไทยเมื่อมองจาก Big Data ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้อง Mayfair Cโรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ (1) รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (2) รศ.ดร.วรา วราวิทย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลาและ (3) ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดำเนินรายการโดย นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโยลีซันซิโร่ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://forms.gle/Y892RsdSjfNbYckAAหรือติดตาม Live สดและส่งข้อเสนอแนะ ข้อคำถามมาให้คณะทำงานเพื่อรวบรวมประเด็นให้ผู้ทรงคุณวุฒิอภิปรายในวงเสวนาตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสแกน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านแล้ว628 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.