ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง ๑๒ สิงหาวันแม่แห่งชาติ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. : สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในโบราณสถานปรางค์นางผมหอม บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดลพบุรี โดยมี นายณรงค์ วัสสละ ปลัดอำเภอรักษาการ ปลัดอาวุโสอำเภอลำสนธิ ได้รับมอบหมายจาก นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในพิธี
และนายเดชา สุดสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานราชการในอำเภอลำสนธิ ชาวบ้านหนองผักบุ้งเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลลำสนธิ
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการปลูกฝัง ในการรักษาโบราณสถานศิลปวัฒนธรรมของอำเภอลำสนธิด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสำนักศิลปากรที่ ๔ จังหวัดลพบุรี

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท.๕๔ปี

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน

อ่านแล้ว646 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.