ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธานการประชุมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธานการประชุมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2562
วันจันทร์ที่ 19 ส.ค.62 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ (สบ 9) ตร. ในฐานะ ผอ.ศปสก.ตร. เป็นประธานการประชุมป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมาย (ศปสก.ตร.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตร.

โดยในที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินการ แก้ไขปัญหาการลักลอบ การขออนุญาตขนย้าย และการครอบครอง สินค้าทางการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และได้เชิญผู้แทนกระทรวงพาณิชย์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในครั้งนี้เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อ่านแล้ว1033 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.