คาราวาน ของดีเมืองตราด ครั้งที่ 2

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พ่อเมืองตราด นำผู้ประกอบการ SMEs ขนสินค้าของดี OTOP เครื่องประดับและคาราวานสินคามาสู้ผู้ซื้อทั่วประเทศ

จังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด จัดงาน “ของดีเมืองตราด” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองต้นแบบที่โดดเด่น ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์สินค้า และในด้านของการท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง
มีมาตรฐาน และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการจัดงาน “ของดีเมืองตราด” Road Show นำคาราวานผู้ประกอบการสินค้า
ของดีเมืองตราดมาแสดง และจำหน่ายยังภูมิภาคอื่น สำหรับปีงบประมาณ 2562 นี้ กำหนดจัดงาน 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00น. ณ พื้นที่โปรโมชั่น Event
Hall ชน BF ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิล์ด สำโรง จังหวัดสมทรปราการ

ภายในงานจะมีนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวจังหวดตราด การแสดงวัฒนธรรมของจังหวัดตราด การนำผลิตภัณฑ์สินคาของดีเมืองตราดที่โดดเด่น จำนวน
60 ร้านค้า อาทิ เครื่องประดับอัญมณี(ทับทิมสยาม) ผลผลิตทางการเกษตร เช่น มังคุด สับปะรดตราดสีทอง ลองกอง นมผง น้ำมันเหลือง กะปิ กุ้งแห้ง อาหารทะเลสดและแปรรูป หมอนยางพารา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยผู้พิการจังหวัดตราด รวมถึงสินค้า OTOP สินค้า SMEs สินค้าของดีจากจังหวัดตราด ที่ผู้ประกอบการฯ พร้อมใจกันมารวมจัดแสดงและจัดจำหน่ายกันภายใน
งานนี้โดยพร้อมเพรียง จึงขอเชิญชวน ประชาชน นักทองเทยว และผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมงาน เลือกซื้อสินต้า ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

อ่านแล้ว908 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.