นายอำเภอโพธาราม นำพสกนิกร กล่าว อาศิวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ณ.หอประชุมเทศบาลเมือง โพธาราม จ.ราชบุรี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , ผู้บริหารศึกษา , ผู้บริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น , สมาชิกสภาท้องถิ่น , ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , สารวัตรกำนัน , แพทย์ประจำตำบล , กลุ่มพลังชน , นักเรียนนักศึกษา และเหล่าพสกนิกรชาวอำเภอโพธาราม ที่มาร่วมถวายพระพรพร้อมเพรียงกันจำนวน ๒๕ หน่วยงาน ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ ณ.มณฑลพิธีแห่งนี้ ในโอกาสอันเป็นมิ่งขวัญมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้ นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม ได้กล่าวนำพสกนิกร ขอพระราชทานพระราชานุญาต ประกาศสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประธานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดจิรัฐิติกาล (จิ-รัต-ถิ-ติ-กาน) เทอญ” ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ภาพ/ข่าว/สุเทพ นิ่มนวล/จ.ราชบุรี

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท.54ปี

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน

อ่านแล้ว832 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.