“โครงการเรียนรู้ วิถีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา” ภายใต้แนวคิดหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปีที่3

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“โครงการเรียนรู้ วิถีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา” ภายใต้แนวคิดหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปีที่3 ได้รับเกียรติจากคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดในพิธี
โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดย์ รองผู้ว่าราชการจ.ปทุมธานี ,นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานกรรมการหอการค้าไทยจ.ปทุมธานี ,นายสิทธิพล ภู่สมบุญ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยจ.ปทุมธานี,กำนันทองสุข สีลิด และชาวจ.ปทุมธานีให้การต้อนรับแย่างอบอุ่น ทั้งนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมโครงการมากมาย อาทิเช่น ,ร.ต.ท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง,นายอรรถการ – นางรัตนาตฤษณารังสี ประธานและรองสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ ,Mr.Takayuki Ichikawa Thai Yazaki Network Service ,คุณเชาวลิต ครองสิน ประธานสถาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ณ ศาลาประชาคมบ้านแสนสุขสกัดห้า ตำบลบึงกาสาม จ.ปทุมธานี เมื่อเช้าวันนี้ ( 12 สิงหาคม 2562 )


ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 5 ข้อ ดังนี้
1.เพื่อสานต่อพระราชปณิธานและน้อมนำศาสตร์พระราชา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และประสบการณ์วิถีชาวนา
3.เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
4.เพิ่มจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี 1
5.เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการ และการขยายเครือข่าย ซึ่งมีทั้งหมด 3 ระยะ
ระยะแรก 12 สิงหาคม 62 หว่าน ดำ
ระยะที่สอง 5 ธันวาคม 62 เก็บเกี่ยว
ระยะที่สาม 25 ธันวาคม 62 สรุปโครงการและส่งมอบข้าวต่อไป

อ่านแล้ว580 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.