“เลขาฯศาลยุติธรรม”มอบรางวัล ม.ราม-เทพศิรินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ เเข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ส่งไปชิงชัยระดับประเทศ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“เลขาฯศาลยุติธรรม”มอบรางวัล ม.ราม-เทพศิรินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ เเข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ส่งไปชิงชัยระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธาน จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก (กรุงเทพฯ)ที่สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดขึ้น มีทีมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 27 ทีม และทีมระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน 91 ทีมมีนายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยในช่วงเช้าเป็นการเเข่งระดับอุดมศึกษาผลปรากฏการเเข่งขันในระดับอุดมศึกษา มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 27 ทีมที่ชนะเลิศได้เเก่ ม.รามคำแหง ทีม A รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เเก่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ทีม A รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เเก่ม.สวนดุสิต ทีม B เเละรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้เเก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม A และ ม.ธรรมศาสตร์ทีมB

ต่อมาในช่วงบ่ายเป็นการเเข่งขันระดับมัธยมศึกษา มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 91 ทีมทีมที่
ชนะเลิศได้เเก่ ร.ร.เทพศิรินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร รองชนะเลิศอันดับ 2 ร.ร.โยธินบูรณะ ชมเชย 2 รางวัล ร.ร.สาธิต มศว.ประสานมิตร และ ร.ร.สายน้ำผึ้ง

หลังจากนั้น นายสราวุธ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งทั้ง 10 ทีมที่ได้รับรางวัลในวันนี้จะเข้าไปรอแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั่วประเทศกับทีมตัวแทนภูมิภาค ซึ่งผ่านการจัดแข่งขันโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9 ในวันที่ 14 ก.ย. 62 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

นายสุริยันห์ กล่าวว่ากิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายนอกจากจะเป็นการระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระบิดาเเห่งกฎหมายไทยเเล้ว กิจกรรมในวันนี้เปรียบเสมือนเป็นห้องเรียนที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์และความรู้ทางด้านกฎหมาย เเละที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมยังมีพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุฯที่จะทำให้น้องๆเยาวชนในระดับอุดมศึกษาเเละมัธยมศึกษาที่มาในวันนี้ได้รับทราบความเป็นมาของศาลยุติธรรมซึ่งเป็นสถาบันหลักที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพเเละอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนของประเทศเราว่ามีพัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรบ้างโดย โดยหลังจากนี้ทีมทั้งจากระดับอุดมศึกษาเเละมัธยมศึกษาอย่างละ 5 ทีมจะได้ไปเเข่งขันระดับประเทศร่วมกับตัวแทนจาก9ภาคภาคละ3ทีมรวมเป็น32ทีมเพื่อหาทีมที่ชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

อ่านแล้ว708 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.