อบจ.นนทบุรี จัดเวทีสานพลังขับเคลื่อนยุทศาสาตร์จัดการสิ่งแวดล้อม

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

อบจ.นนทบุรี จัดเวทีสานพลังขับเคลื่อนยุทศาสาตร์จัดการสิ่งแวดล้อม
วานนี้( 8 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโอทอป ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปาก เกร็ด จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดเวทีสานพลังขับเคลื่อนยุทศาสาตร์จัดการสิ่งแวดล้อม ” ขยะไม่ใช่มีเพียงราคา แต่มีคุณค่ามากกว่าที่คิด”

โดยมีการจัดเวทีสานพลังขับเคลื่อนยุทศาสาตร์จัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะเพื่อเป็นการปฏิรูปขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ภาคภาคีและเครือข่ายทุกภาคมีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์จังหวัด มีการขับเคลื่อน และบูรณาการ กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ การใช้ทรัพยากรของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีวัตกรรมใหม่ๆในการดำเนินด้านสุขภาพเพื่อประโยนช์สุขของประชาชน โดยปนะสานการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมกันนี้ได้นำแบบตัวอย่างพื้นที่ต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม เน้นการจัดการขยะ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนพื้นที่ 4 สระบุรี สำหรับในการจัดเวทีมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง ” ขยะไม่ใช่มีเพียงราคา แต่มีคุณค่ามากกว่าที่คิด” ด้วย

Pr.นนท์ : พรหมพร

อ่านแล้ว775 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.