ชมรมโพธิคยา 980 ประชุมเตรียมความพร้อม จัดโครงการ ธรรมยาตรา 6 แผ่นดิน ลุ่มน้ำโขง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ชมรมโพธิคยา 980 ประชุมเตรียมความพร้อม จัดโครงการ ธรรมยาตรา 6 แผ่นดิน ลุ่มน้ำโขง
ชมรมโพธิคยา 980 ประชุมจัดเตรียมความพร้อม การจัดโครงการ จัดโครงการ ธรรมยาตรา 6 แผ่นดิน ลุ่มน้ำโขง เชื่อมสัมพันธ์อันดีดินแดนพุทธ 6 ประเทศ โดยกำหนดการเดินทาง 14-31 ตุลาคม นี้

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 62 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด นายวินัย วีระภุชงค์ ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด พร้อมด้วยนายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยา วิชชาลัย ๙๘๐ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย ดร.คิน ฉ่วย ประธานสมาคมพุทธศาสนาเถรวาทแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประธาน ABC (Asian Buddhist Community) พร้อมสมาชิกชมรมโพธิคยา 980 ผู้มีเกียรติ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับกาการเตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการ ธรรมยาตรา 6 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง เพื่อเชื่อมโยงดินแดนพุทธ 6 ประเทศประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว สป.จีน เวียดนาม กัมพูชา และพม่า โดยมี พระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และพระเมธีวรญาณ (เจ้าคุณสายเพชร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤฏ์ เข้าร่วมให้แนวทางในการจัดโครงการ

โดยในการประชุมหารือ ได้วางกรอบแนวทางในการทำงาน นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยา วิชชาลัย ๙๘๐ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ได้มีการนำเสนอถึงการจัดเตรียมความพร้อมในการเดินทางเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของพุทศาสนาในพื้นที่ 6 ประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะเป็นการออกเดินทาง โดยคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และกองทัพสื่อมวลชน จาก 6 ประเทศร่วมการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม นี้ ซึ่งจะเป็นโครงการที่เป็นโครงการในระดับนานาชาติเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีในดินแดนแห่งพุทธรรม ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงต่อไป

อ่านแล้ว597 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.