ตัวแทนเยาวชนระดับอุดมศึกษา 38 มหาวิทยาลัย รวมตัวแลกเปลี่ยน ความคิด พัฒนาต่อยอดการพัฒนาประเทศไทย

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ตัวแทนเยาวชนระดับอุดมศึกษา 38 มหาวิทยาลัย รวมตัวแลกเปลี่ยน ความคิด พัฒนาต่อยอดการพัฒนาประเทศไทย ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Teleport ในเครือสายการบินแอร์เอเชีย เชื่อเยาวชนไทยสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศได้

กลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา จำนวน 347 คณะจาก 38 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวนเยาวชน อาจารย์และบุคลากรพี่เลี้ยงผู้เข้าร่วมค่ายกว่า 2,000 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ สร้างแนวคิดในการฝึกทักษะและส่งเสริมในการเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อสามารถเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

ซึ่งภายในค่ายครั้งนี้ มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาให้เยาวชนได้เรียนรู้ ภาวะการนำ ภาวะบริหาร และภาวะคุณธรรม ตามแนวทางของสถาบันสร้างชาติ ผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย อีกทั้งจะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน ความคิด พัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมต่างๆไปในทิศทางที่เป็นเอกภาพในการพัฒนาประเทศไทย

นายอาณาจักร เจริญวงศ์ศักดิ์ อายุ 31 ปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Teleport ในเครือสายการบินแอร์เอเชีย หนึ่งในผู้ที่เคยถูกปลูกฝังแนวคิดเยาวชนสร้างชาติ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ที่ตัวเองประสบความสำเร็จก้าวขึ้นสู่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทต่างชาติ ขณะที่อายุยังน้อย นายอาณาจักรกล่าวว่าที่ตัวเองสำเร็จได้เพราะได้รับโอกาสและได้แบบอย่างที่ดีจากพ่อ ซึ่งโอกาสในที่นี้มีทั้งโอกาสที่เราได้รับจากคนอื่นและโอกาสที่เราสร้างขึ้น แต่ที่สำคัญต้องใช้ทุกโอกาสอย่างเต็มที่ แม้ว่าขณะนั้นเรายังไม่พร้อมก็ตาม
การทำงานกับชาวต่างชาติไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด และแม้ว่าตัวเองอายุยังน้อยแต่ต้องไปเป็นหัวหน้าคนที่อายุมากกว่า ก็ต้องเรียนรู้ในเนื้องานทุกงานแบบรู้ให้จริง ลองทำดูก่อนจะออกคำสั่ง เพราะเมื่อเราลองทำดูแล้วจะรู้ปัญหาและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง จนเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาในการทำงาน ทั้งนี้”คน” เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้แอร์เอเชีย เป็นสายการบินโลคอร์สที่ดีที่สุดในโลก และ “ความเชื่อว่าเราทำได้”

อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง อยากใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ เชื่อว่าประเทศไทยไม่เป็นรองใคร ซึ่งเยาวชนไทยต้องเชื่อว่าเราจะเป็นหนึ่งในผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศนี้ เพราะแท้จริงคนไทยเก่ง เพียงแต่ต้องกล้าก้าวออกไป
สำหรับโครงการเยาวชนสร้างชาติมีเยาวชนที่ผ่านโครงการนี้และกลับไปตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติในสถานศึกษาของตนแล้ว หลักแสนคนจากกว่า 1,500 สถานศึกษาทั่วประเทศ

อ่านแล้ว718 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.