ตำรวจนำ้กอง9 จัดกิจกรรม “ขจัดขยะช่วยทะเล แลชายหาดสวย”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ในโครงการ”จิตอาสบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ อ่าวนางแลนด์มาร์ค ต.อ่าวนาง อ.เมือง จว.กระบี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้
พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นผู้แทน มาเป็นประธานร่วม
พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
โดยในพิธี ประธานได้กล่าว..

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัคร
สมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยไม่หวังผลตอบแทน
เพื่อปลุกจิตสำนึกการทำความดีการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง นั้น เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน
ในวันนี้ เป็นที่นยินดียิ่ง ที่ประชาชนจิตอาสาจังหวัดกระบี่ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชายหาด
นพรัตน์รารา ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญยังเป็นการสร้าง
จิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ต่างตระหนัก และให้ความสำคัญใน
การรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่

พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9 บก.รน. และในฐานะวิทยากร
จิตอาสา904 รุ่นที่ 2/61 นำคณะวิทยากรจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม
ร่วมเก็บขยะในทะเล ทำความสะอาดพื้นที่ชายหาด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณชายหาด ประชาชนชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมด้วยความสามัคคี พื้นที่มีความสะอาด เรียบร้อย ทุกคนปลอดภัย และรู้สึกดีและมีความสุขที่ได้ทำงาน

อ่านแล้ว2173 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.