รพ.หัวเฉียว ร่วม ป่อเต๊กตึ๊ง สานฝันเด็กเรียนดี มอบทุนการศึกษา 19 ล้านบาท

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สานฝันเด็กเรียนดี รพ.หัวเฉียว มอบทุน 19 ลบ.

รพ.หัวเฉียว ร่วม ป่อเต๊กตึ๊ง สานฝันเด็กเรียนดี มอบทุนการศึกษา 19 ล้านบาท แก่นักเรียนพยาบาล รุ่นที่ 7 เรียนฟรี 4 ปี

ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยนายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และรศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวานิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกันแถลงข่าวมอบทุน ใน”โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว ในปีการศึกษา 2562 รุ่นที่7 จำนวน 38 ทุน มูลค่า 19 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล และผลิตบุคลากร รองรับการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลหัวเฉียว และกระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดเเคลนทุนทรัพย์ ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็น”นางฟ้าชุดขาว”ได้ศึกษาต่อเพื่อได้เป็นพยาบาลวิชาชีพ

ซึ่งโครงการนี้ มีนโยบายมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2561 จำนวน 171 ทุน รวมเป็นเงิน 70 ล้านบาทและตั้งแต่ปีการศึกษา2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องไปอีก 5 ปี ปีละ 40 ทุน รวม200 ทุนทุนละ 5 แสนบาท นอกจากทุนการศึกษาเล่าเรียนแล้ว ยังได้จัดหอพักให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการใช้จ่ายส่วนตัว โรงพยาบาลฯ จะพิจารณาให้ยืมเดือนละ  4 พันบาทโดยไม่คิดดอกเบี้ย

ด้านดร.วิเชียร กล่าวว่ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร ได้ก่อนตั้งมา 109 ปีแล้ว มีการดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ และงานบรรเทาสาธารณะภัยต่างๆช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน โดยไม่เลือกชาติ ศาสนา  เพศและวัย รวมถึงส่งเสริมทุนการศึกษา   เป็นต้น

ขณะที่ รศ.ดร.อุไรพรรณ เปิดเผยว่า  โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ เป็นโครงการผลิตนักศึกษาเพื่อรองรับความเติบโตของโรงพยาบาลที่ขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆโดยผลิตนักศึกษาพยาบาลแล้ว 6 รุ่น โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนนั้น ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกตอนปลายสายวิทยศาสตร์ ต้องมีคะแนน สะสม(GPAX ) ไม่ต่ำกว่า 2.50  ครอบครัวมีรายได้น้อย และเมื่อเข้าศึกษาจะใช้เวลา 4 ปี หลังจากเรียนจบแล้วจะมีที่ทำงานรองรับคือ โรงพยาบาลหัวเฉียว

อ่านแล้ว594 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.