“โครงการ กต.ตร.และตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สร้างสรรค์พัฒนา โรงพักน่าอยู่เพื่อประชาชน”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


วันนี้ ( ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.ภูบาล ทับจันทร์ รอง ผบก.สบส.ฯปฏิบัติราชการ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ได้รับมอบหมายจาก ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวทำกิจกรรมตาม “โครงการ กต.ตร.และตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สร้างสรรค์พัฒนา โรงพักน่าอยู่เพื่อประชาชน” ณ ลานหน้าที่ทำการ ภ.จว.นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี กต.ตร.สถานีตำรวจ ที่ปรึกษา รวม 11 สถานีและข้าราชการตำรวจ รวม ๔๕๐ คน โครงการนี้เป็นโครงการที่ กต.ตร.ทุกระดับ ที่ปรึกษาและข้าราชการตำรวจนนทบุรี ร่วมคิด ร่วมทำ ทำความสะอาด Big cleaning day และปลูกต้นไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง” (Yellow Star) ในพื้นที่ของสถานีตำรวจทุกแห่ง การทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัย สุขภาพจิตดี ประชาชนผู้มาใช้บริการ ก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วย ถือเป็นการยกระดับในการให้บริการประชาชนอีกทางหนึ่ง

อ่านแล้ว948 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.