นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตาม ขับเคลื่อนและรายงานผลการปฏิรูปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

4 กรกฎาคม 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตาม ขับเคลื่อนและรายงานผลการปฏิรูปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (#)ด้านการท่องเที่ยว ตามรัฐธรรมนูญ ม. 270 โดยเน้นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยวทุกมิติ โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศอีกด้วย

อ่านแล้ว489 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.