พิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี 2561 และโล่รางวัล ต่างๆ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี 2561 และโล่รางวัล ต่างๆ

วันครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี 2561 และโล่รางวัล ต่างๆ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้ ,ดร.ประหยัด พวงจำปา ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านภาพลักษณ์องค์กร ,นางสาวศิริรัตน์ วสุวัต ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการ การจัดอบรมและสัมมนา ,ดร.ณัฏฐยา พัฒนะวาณิชนันท์ ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายกิจกรรมการสนับสนุนและบริการ ,ดร.อุทิศ ขาวเธียร ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ,พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิ / ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคคล และองค์กรดีเด่นการต่อต้านการทุจริต นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ( สภท.54ปี ) พร้อมแขกผู้มีเกียรติและภาคีในองค์กรการต่อต้านทุจริต ร่วมในพิธีในวันครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี 2561 และโล่รางวัล ต่างๆ โดยมี นายพิพัฒน์​ พึ่งพาพงศ์ และ นางสาวบุปผาวัลย์​ ศิริสวัสดิ์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 12.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ในช่วงเช้า ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย คณะประธานอนุกรรมการ แขกผู้มีเกียรติ และ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป โดยได้นิมนต์พระมหาสุรัตน์ ฐิติภโล ปธ.8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโสมมนัสและพระสงฆ์อีก 8 รูป เจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล

จากนั้นในช่วงบ่าย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้เป็นประธานพิธี มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี 2561 และโล่รางวัลต่างๆแก่องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น

  1. มอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุน จำนวน 16 ราย
  2. มอบโล่เกียรติยศ บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต จำนวน 10 ราย
  3. ประเภทเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี 2561 จำนวน 26 หมู่บ้าน
  4. ประเภทโล่หมู่บ้านช่อสะอาดดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 10 หมู่บ้าน
  5. ประเภทมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต จำนวน 8 สถาบัน
  6. ประเภทเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดกิจกรรมในการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต จำนวน 9 ทีม

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและองค์กรและผู้ร่วมในพิธีที่เห็นความสำคัญในด้านการต่อต้านทุจริตที่ทำมาต่อเนื่องจนครบปีที่ 4 โดยเน้นย้ำว่า “การที่จะเป็นช่อสะอาดได้ต้องสะอาดทั้งช่อแล้วเอามารวมกันมันถึงจะแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและขาวสะอาดอย่างแท้จริง”

และเวลา 12.30 น.เชิญผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เสร็จพิธี…

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์ รายงาน

อ่านแล้ว769 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.