ประชุมพหุภาคี อำเภอบ้านแพ้ว

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562…
พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมพหุภาคี อำเภอบ้านแพ้ว ระหว่าง พระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
และจิตอาสาเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของประชาชนในอำเภอบ้านแพ้ว…ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร…ที่ผ่านมา

อ่านแล้ว631 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.