คณะแพทยศาสตรมช.ประชุมหาทุนซ่อมตึก สุจิณโณ(หลวงปู่แหวน)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ โดยมี รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ร่วมกับศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพเป็นรองประธาน และคณะอนุกรรมการ สรุปแผนการดำเนินงานและเป้าหมายระดมทุน เพื่อปรับปรุงอาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ใช้งานมานานกว่า 40 ปี และจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีมากกว่า 5,000 คนต่อวัน

อ่านแล้ว1943 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.