ธอส. จับมือ กาชาดจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ “ขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 28 ซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้ ( 25 มิถุนายน 2562) คุณยุทธนา หยิมการุณ พร้อมด้วยคุณรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้บริหารธนาคาร พนักงานเขต/สาขาในพื้นที่ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยตาม “โครงการขอนแก่น ร่วมใจ ธอส. สร้าง 28 ซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการสร้าง ซ่อมแซม และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,176,000 บาท โดยส่งมอบบ้านพักอาศัยหลังแรก ให้แก่ นางสาวเขียว นานอก บ้านเลขที่ 21 บ้านเล้า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น หลังจากที่สำรวจพบว่าบ้านหลังเดิมมีสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของพนักงานในองค์กร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บ้านเลขที่ 21 บ้านเล้า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

อ่านแล้ว649 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.