สังสรรค์”นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 33 (กลุ่มJohn Wick)” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์กระชับมิตร…

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

…แดดเล่มร่มลมตก เริ่ม 18.00 น. คณะนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 33…จัดงานพบปะสังสรรค์ อาจารย์-นักศึกษาปริญญาเอก- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา…
โดยได้รับเกียรติจากท่าน กร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติมาร่วมงานสังสรรค์ และรวมขับร้องเพลง โดยวงดนตรีพร้อมนักร้อง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มาขับกล่อมเสียงเพลง สร้างความบันเทิงให้กับผู้ร่วมงาน พร้อมอาหารเลิศรส และเครื่องดื่มไว้คอยบริการอย่างเต็มที่


โดยมี ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, พล.ท.ดร.ทวี แจ่มจำรัส, ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์, ผศ.(พิเศษ)ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, และท่านดร.ซุน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก-ปริญญาโท
ซึ่งการจัดงานสังสรรค์ในค่ำคืนนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก”กลุ่มนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 33 (กลุ่ม John with)” เป็นผู้ดำเนินการในการจัดงานเลี้ยงและพบปะสังสรรค์ ในครั้งนี้…
ณ อาคาร 31 ชั้น 5 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”
เขตดุสิต กรุงเทพฯ… เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา…

อ่านแล้ว1365 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.