ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของ “กต.ตร.สน.ชนะสงคราม”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย.2562 เวลา 14.00น. พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1(ผบก.น.1)เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของ “กต.ตร.สน.ชนะสงคราม”

พร้อมด้วย พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ (รองผบก.น.1),พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผกก.สน.ชนะสงคราม,พ.ต.อ.บารเมษฐ์ มณฑารองผกก.ปราบปรามสน.ชนะสงคราม,พ.ต.ท.ภูวดล อุ่นโพธิ์ รองผกก.จร.สน.ชนะสงคราม,

ดต.วุฒิไกร สายบัวและดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ทีปรึกษารองผบ.ตร.และประธานกต.ตร.บก.น.1 – ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงครามนั่งหัวโต๊ะทางฝ่ายภาคประชาชน

พร้อมกับคณะ”กต.ตร.สน.ชนะสงคราม”อีกหลายๆท่านอาทิเช่น นาย ฐิติกร โชคะสุต , นาย วิษณุ ภาณุรังษี, นาย สัญชัย โรจนะรุ่งสิริ, นาย ศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล, นาย สง่า เรืองวัฒนกุลมูล ,นาย วันชัย ลาภพรประเสริฐ, นาง จันทร์หอม ศิริวนิชชสุนทร, น.ส. อรพิน ชินวงศ์พรหม, นาย สุริชัย รวิวรรณ ผอ.เขต.พระนคร, นาง นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เพื่อปรึกษาหาข้อสรุปและแนวทางต่างๆของการบริหารกิจกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของ”กต.ตร.สน.ชนะสงคราม”ให้สอดคล้องกับดรรชนีตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้านที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางเป็นกรอบแนวทางแก่”กต.ตร.”ทั่วประเทศ

อีกทั้งยังได้ประชุมการบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆประจำปีเพื่อให้สอดรับกับกิจกรรมต่างๆที่จะมีการจัดการให้ลงตัวซึ่งการประชุมหาข้อสรุปในครั้งนี้ได้ผ่านไปด้วยดีด้วยการร่วมมือร่วมใจทุกฝ่าย

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะ”กต.ตร.”ทุกฝ่ายได้พร้อมใจกันร่วมแสดงความยินดีและอวยพรแก่ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ใกล้จะถึง(24มิ.ย.)ณ ห้องประชุม สน.ชนะสงคราม

ภาพ/ข่าว : วงในสยาม

อ่านแล้ว768 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.