ประชุมคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.62) เวลา พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ประการ ประจง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.1 พ.ต.อ.ธิติพงศ์ ภิวัฒน์วุฒิกุล รอง ผบก.อก.ภ.1 ผู้แทน ภ.จว.ในสังกัด ภ.1 ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1 ด้านการตรวจสอบและติดตามการบริการงานตำรวจ (ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1) โดยมี ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัด กต.ตร.สภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้แทน กต.ตร.ภาคประชาชนจังหวัดพร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงาน กต.ตร.ภ.1 คณะทำงานประสานงาน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 3 อาคาร ภ.1
*​การประชุมวันนี้ เป็นการประชุมครั้งแรก เพื่อได้นำเรียนเจตนารมณ์ ให้แก่คณะที่ปรึกษาทุกท่านทราบ ตลอดจนรับฟังแนวทางปฏิบัติ และร่วมกันให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ภ.1 การดำเนินงานของ กต.ตร.จังหวัดและ กต.ตร.สถานีตำรวจในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในโอกาสต่อไป

อ่านแล้ว961 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.