งานฉลองพระอุโบสถ สรงน้ำพระธาตุ และสรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าโขง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดค่าหลวง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๙ น.
หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
“ฉลองพระอุโบสถ
สรงน้ำพระธาตุ และสรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าโขง” ประจำปี ๒๕๖๒…ณ วัดค่าหลวง หมู่ ๔ ตำบลบ้านคา อำเภอ
เมือง จังหวัดลำปาง…
ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีพันตำรวจโท(หญิง)ศรัญย์รัชต์ วังสะปัญญา, และ พันตำรวจโทอัคราวัส สีห์ธนบุญอุบล, ร่วมให้การต้อนรับ
สืบเนื่องจาก”วัดค่าหลวง” ได้บูรณะพระอุโบสถซึ่งได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน เกิดการชำรุดผุพังไปตามกาลเวลา เพื่อให้อุโบสถหลังนี้ ใช้ในการประกอบศาสนกิจของสงฆ์
และบำเพ็ญบุญ ของศรัทธาประชาชน บัดนี้ได้ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อย ทางวัดและคณะศรัทธา จึงได้กำหนดทำบุญฉลอง และสรงน้ำพระธาตุ สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าโขง ประจำปี ๒๕๖๒…


คณะศรัทธา”วัดค่าหลวง” จึงพร้อมใจกันจัดงานสมโภชขึ้น ซึ่งในงานนี้ได้รับความร่วมมือ จากส่วนราชการ-พ่อค้า-ประชาชน
หลายภาคส่วน ร่วมทำบุญและสมทบทุนทรัพย์จำนวนมาก จนทำให้งานบุญในครั้งนี้ สำเร็จเรียบร้อยสมดังสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
จึงขออนุโมทนาบุญ ให้กับทุกท่านที่มีส่วนร่วมทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนคู่ประเทศไทย ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้น ธุรกิจก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป…

cr: นายกอนันต์ นิลมานนท์ สภท.

อ่านแล้ว779 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.