กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดการฝึกระดมทรัพยากรเพื่อการทหาร (C-MEX 19) และจัดการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ประจำปี 2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย กรมสรรพกำลังกลาโหม ร่วมกับ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ได้จัดการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2562 (C-MEX 19) ห้วงวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ตามกรอบแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ทำการฝึกซ้อมร่วมกัน และมีความพร้อมสนับสนุนทรัพยากรจำเป็นให้กับฝ่ายทหาร ตั้งแต่ภาวะปกติ โดยการฝึกในครั้งนี้จะมีการจัดการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ประจำปี 2562 ร่วมด้วย


โดยภาคเช้าของวันนี้( 19 มิถุนายน 2562 ) พลโทชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการแสดงศักยภาพฯ และรับมอบทรัพยากรตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ จำนวน 5 ด้าน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการฝึกฯ ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนป้องกันประเทศ แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง การส่งกำลังบำรุงของทางฝ่ายทหาร การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจให้กำลังพลสำรองในการปฏิบัติงานเพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป ปรีชา นุตจัรส รายงาน

อ่านแล้ว1077 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.