คณะผู้จัดงาน “ดิ อเวคเคนนิ่ง ฟีโนมีนอน” (The Awakening Phenomenon)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

คณะผู้จัดงาน “ดิ อเวคเคนนิ่ง ฟีโนมีนอน” (The Awakening Phenomenon) ปรากฏการณ์รวมพล คนตื่นรู้ โดย นายธาริน กุลชล ประธานการจัดงาน , ดร. ก้องภพ อยู่เย็น วิศวกรอาวุโส องค์การนาซ่า, กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลา อ. สมจิตร แร่เพชร และ อ. หนุ่ย อลงกต เรืองศรี, พีรพล แสงสุนีย์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. ๕๔ ปี) พร้อมทีมงาน ร่วมทำพิธีบวงสรวง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งนำพิธีโดย อาจารย์ เวช สุวรรณไตรย์ จากสำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๗ น.

ขอเชิญพบกับทุกศาสตร์ที่จะทำให้คุณตื่นรู้ได้ที่งานดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผู้ที่สนใจสามารถจองบัตรที่ www.kkl.world

อ่านแล้ว2524 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.