สน.ประเวศเปิดงานโครงการ “ ฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน ”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.62 เวลา08.00น.

พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.น.4
พ.ต.อ.อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ ผกก.สน.ประเวศ
พ.ต.ท.กิตติพงษ์ สิมมาลี รอง ผกก.ป.สน.ประเวศ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม และข้าราชการตำรวจสน.ประเวศ
ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “ ฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน ” ณ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ โดยมีนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์
ผู้อำนวยการเขตประเวศ,
นายนพดล โรจน์ประเสริฐกูล ประธาน กต.ตร.สน.ประเวศ, คณะ กต.ตร.สน.ประเวศ,
ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ประเวศ, ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม กต.ตร.กทม.ด้านยาเสพติด พร้อม
คณะอนุกต.ตร.กทม.ด้านยาเสพติด นักร้องนักแสดงร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด-ปิด และร่วมแบ่งปันฝึกสอนอบรมด้วย ในการฝึกอบรมครั้งนี้ และร่วมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการนี้ จำนวน 136 คน ในการนี้ยังให้โอวาทและข้อยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ในด้านการป้องกันและช่วยกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ หาแนวร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม สร้างมวลชนสัมพันธ์ ชุมชน สังคมให้เข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างความปลอดภัยในด้านชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินให้เกิดแก่ประชาชนรวมไปถึงการแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุดต่อไป

อ่านแล้ว852 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.