“บิ๊กหยิม” พัฒนาพื้นที่ ก่อนส่งมอบให้ชุมชนบ้านรางจิก จ.เพชรบุรี …

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562…
นายยุทธนา หยิมการุณ

รองปลัดกระทรวงการคลัง
ในฐานะนายกสมาคมชาวเพชรบุรี ลงพื้นที่บ้านรางจิก
พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิก สมาคมชาวเพชรบุรี โดยได้พัฒนาพื้นที่พร้อมส่งมอบให้กับชุมชนบ้านรางจิก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ ให้กับชุมชน และประเทศชาติต่อไป…

อ่านแล้ว399 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.