ชี้แจงกรณีเหตุการณ์กลุ่มวินรถจักรยานยนต์ทะเลาะวิวาทบริเวณ ซ.สุขุมวิท 103/1-2 (อุดมสุข)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เรื่อง ชี้แจงกรณีเหตุการณ์กลุ่มวินรถจักรยานยนต์ทะเลาะวิวาทบริเวณ ซ.สุขุมวิท 103/1-2 (อุดมสุข)

เรียน ท่านสื่อมวลชน

ตามที่ได้มีเหตุการณ์กลุ่มวินรถจักรยานยนต์ทะเลาะวิวาท บริเวณ ซ.สุขุมวิท 103/1-2 (อุดมสุข) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยหนึ่งในผู้ต้องหา คือ นายจีระพงศ์ วิบูลย์รัชกิจ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่ อเต็กตึ๊งนั้น

มูลนิธิป่ อเต็กตึ๊ง ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว และใคร่ขอเรียนชี้แจงว่า นายจีระพงษ์ วิบูลย์รัชกิจ เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่ อเต็กตึ๊ง สังกัดแผนกบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองงาน (เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา) โดยภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทางมูลนิธิฯ ได้ดาเนินการพักงานเจ้าหน้าที่ คนดังกล่าว เพื่ อรอผลสรุปทางคดี หากมีความผิดจริงมูลนิธิฯ จะเลิกจ้างในทันที

มูลนิธิป่ อเต็กตึ๊งมีนโยบายให้ความสา คัญในด้านการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเป็น อันดับแรก หนึ่งในขั้นตอนสาคัญในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ คือการตรวจเช็คประวัติ อาชญากรรม ประกอบการพิจารณา ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดา เนินการตลอดเรื่อยมา โดยหากเจ้าหน้าที่หรือาสาสมัครท่านใดมี พฤติกรรมโดยมิชอบ มูลนิธิฯ จะเร่งตรวจสอบในทันที และดาเนินการตามกฎระเบียบของมูลนิธิฯ และตามกฎหมาย ต่อไป

มูลนิธิฯ จึงขอให้สื่อมวลชน และประชาชนทุกท่านเชื่อมั่นและวางใจในเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครของมูลนิธิ ป่ อเต็กตึ๊ง ทั้งนี้หากท่านใดพบเห็นพฤติกรรมอันมิชอบ สามารถแจ้งข้อมูล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับได้ที่ สายด่วนป่ อเต็กตึ๊ง 1418 หรือ contact@pohtecktung.org

ขอแสดงความนับถือ

วุ ฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย

ผู้จัดการมูลนิธิป่ อเต็กตึ๊ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 086-854-1418 (ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิป่ อเต็กตึ๊ง)

อ่านแล้ว1411 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.