การลงนามความร่วมมือโรงเรียนมวยไทยนานาชาติ และ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงราชบุรี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

13 มิถุนายน 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือโรงเรียนมวยไทยนานาชาติ และ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงราชบุรี

เพื่อใช้องค์ความรู้ทั้งศิลปะมวยไทยและ วิทยาศาสตร์การกีฬา ผนวกกับมาตรฐานสากลของการออกกำลังกายของ ACE ( American Council on Exercise ) ของสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย IWF Health,Wellness Fitness Expo ให้เกิดการยกมาตรฐานการจัดการเต็มที่ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ต่อยอดมวยไทย ทั้งในมิติ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม การศึกษา กีฬาและนันทนาการ ให้ก้าวไกล สู่ระดับสากลอย่างถูกต้องและยั่งยืน

โดยเตรียมเปิดสอนปลายปีนี้ เวลานี้มีต่างชาติจองคิวเรียนแล้วถึง 100,000 คน เกิด Sport Tourism Destinations และ Sport Hub รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มของกีฬาไทยต่อไปด้วย

โดยมีการลงนามวันนี้แล้ว ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กทม.

อ่านแล้ว1287 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.