การยกระดับการให้การบริการประชาชนในทุกๆมิติในรูปแบบ ONE STOP SERVICE หรือ(OSS.)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

การยกระดับการให้การบริการประชาชนในทุกๆมิติในรูปแบบ ONE STOP SERVICE หรือ(OSS.) เพื่อการศึกษาและปรับทิศทางการให้บริการประชาชนให้สอดคล้องกับการบริหารกิจกรรมของ กต.ตร. ทั้ง6ด้านตามดรรชนีชี้วัดของ สตช.

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รองผบช.น.)และ พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา ที่ปรึกษาสำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร(กต.ตร.กทม.)อาทิเช่น ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผบ.ตร.และประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน),ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม กต.ตร.กทม.(ด้านยาเสพติด),ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม.(ด้านสังคม)พร้อมทั้ง คณะ กต.ตร.อีกหลายท่านเดินทางมายังสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย(สน.โชคชัย)เพื่อมาดูการยกระดับการให้การบริการประชาชนในทุกๆมิติในรูปแบบ ONE STOP SERVICE หรือ(OSS.) เพื่อการศึกษาและปรับทิศทางการให้บริการประชาชนให้สอดคล้องกับการบริหารกิจกรรมของ กต.ตร. ทั้ง6ด้านตามดรรชนีชี้วัดของ สตช.เมื่อปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยจึงร่วมรับประทานอาหารและปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจครั้งต่อไป

ภาพ/ข่าวเคดิต วงในสยาม

อ่านแล้ว690 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.