ปรึกษาข้อราชการและหารือในการขับเคลื่อนงาน กต.ตร. ที่เป็นดรรชนีชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง6ด้านของ”กต.ตร.”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันพุธที่ 12 มิ.ย.62 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(รอง ผบช.น. ) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร(กต.ตร.กทม.) เพื่อปรึกษาข้อราชการและหารือในการขับเคลื่อนงาน กต.ตร. ที่เป็นดรรชนีชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง6ด้านของ”กต.ตร.”

โดยมี ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร.และ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ , รศ.นพ.วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมาภิบาล , คุณสมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา , คุณโสภณ โพธิสบ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง และ ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)ด้านยาเสพติด ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ บก.น.1

//เคดิต วงในสยาม//

อ่านแล้ว841 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.