“เสริมความเป็นสิริมงคล หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง มั่นคงด้วยทรัพย์นานัปการ”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้… วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๑๙ น.
ท่านอาจารย์มังกร พันเศียร ประธานฝ่ายพิธีพราหมณ์-พรหม-เทพ แห่ง”เทวาลัยองค์เทพประทานพร” ให้การต้อนรับ ท่าน “ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง (ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ถึงปัจจุบัน)


เดินทางมากราบขอพร เทพยดาฟ้าดิน องค์เทพ-องค์พรหม เพื่อขอความเป็นสิริมงคล มั่งมีในทรัพย์สมบัติ ปราศจาก ทุกข์โศก
โรคภัย ไข้เจ็บทั้งปวง พร้อมทั้งเสริมบารมี เมตตามหานิยม มั่นคงด้วยทรัพย์สิน ตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง เป็นบุคคลที่มีความสำคัญ ต่อประเทศ รวมทนุบำรุงส่งเสริม สร้างความสงบร่มเย็น ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ต่อไป…
“ณ เทวาลัยองค์เทพประทานพร”
เลขที่ ๑๘/๔๑๒ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านเปี่ยมสุข ซ. ๗ ถ.สุขาประชาสรรค์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ผ่านมา….

อ่านแล้ว632 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.