กลุ่ม10พรรคการเมืองปฏิเสธมีมติร่วมกันขอนั่งแค่กรรมมาธิการ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

กลุ่ม10พรรคการเมืองปฏิเสธมีมติร่วมกันขอนั่งแค่กรรมมาธิการ

แหล่งข่าวจากกลุ่ม10พรรคการเมืองอันประกอปด้วยพรรคพลังชาติไทย, พรรคประชาภิวัฒน์, พรรคไทยศรีวิไลย์,พรรคพลังไทยรักไทย, พรรคครูไทยเพื่อประชาชน, พรรคประชานิยม, พรรคประชาธรรมไทย, พรรคพลเมืองไทย, พรรคประชาธิปไตยใหม่,พรรคพลังธรรมใหม่ระบุว่า จากการที่มีกระเเสข่าวออกมาว่ากลุ่ม10พรรคการเมืองไม่ขอต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรี ขอนั่งแค่ตำแหน่งกรรมมาธิการนั้นไม่เป็นความจริง ทางกลุ่มไม่มีมติเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และมติที่ทางกลุ่มมีร่วมกันล่าสุดคือการลงมติมีความเห็นร่วมมือกันถึงการทำงานในรัฐสภาร่วมกัน10พรรค เพื่อให้เกิดเอกภาพและความชัดเจนของกลุ่ม10พรรคการเมือง

ส่วนเรื่องตำแหน่งนั้นเป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพราะทางกลุ่มก็มีบุคคลที่มีความสามารถอยู่ทั้ง10ท่าน การรับตำแหน่งทางการเมืองใดๆจึงต้องเป็นความเห็นของแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพิจารณาไม่ใช่กลุ่มมาตั้งเงื่อนไขต่อรองหรือขอนั่งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้แต่อย่างใด”

อ่านแล้ว1496 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.