นนทบุรี กรมพลศึกษาเปิดอบรม T-Licence 2019 ศูนย์กีฬาเยาวชนบางบัวทอง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


วันที่ 3 มิ.ย.62 ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชน โรงเรียนบางบัวทอง ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ร่วมกับกรมพลาศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ดร.นิพนธ์ ชูช่วยสุวรรณ นายกสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล จัดการอบรมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลT-Licence 2019 รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นอ.สมบุติ วงศาโรจน์ ผอ.กองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อยกระดับความรู้ให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสรอจรรยาบรรณและสร้างจิตสำนึกในการทำหน้าที่ฝึกสอนฟุตบอล ให้ทีวินัย ทีอุดมการณ์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ พร้อมพัฒนามาตรฐานคุณภาพของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล โดยเปิดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 3-8 มิ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. มีเข้าร่วมโครงการ 65 ราย


ดร.นิพนธ์ ชูช่วยสุวรรณ นายกสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล กล่าวว่า
สมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลร่วมมือกับกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดโครงการอบรมโค้ชฟุตบอล t licence ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโค้ชฟุตบอลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้มีมาตรฐานในการถ่ายทอดความรู้ด้านการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธีให้กับเยาวชนและนักกีฬาที่ต้องการเรียนรู้ด้านฟุตบอลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมในการยกระดับมาตรฐานของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลให้ทัดเทียมกับสากล ขอขอบคุณท่านดร.นิพนธ์ ชูช่วยสุวรรณ นายกสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล และสมาชิกของสมาคมทุกท่านที่ได้ร่วมมือดำเนินโครงการฝึกอบรมนี้ขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ฝึกสอนและเยาวชนในอนาคตต่อไป


นอ.สมบุติ วงศาโรจน์ ผอ.กองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากนาย สันติ ป่าหวายอธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทางสมาคมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสอนฟุตบอลจากวิทยากรระดับชาติ ถ่ายทอดสู่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีมาตรฐานการสอนฟุตบอลระดับสากล โดยการอบรมดังกล่าวนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อย่างเข้มข้นโดยวิทยากรจาก AFC นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะมีผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ที่มีความสามารถเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อพัฒนาทีมฟุตบอลในประเทศไทย และพัฒนาเยาวชนของประเทศไทย ไปสู่เวทีโลกและที่สำคัญสามารถนำรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว และนำรายได้เข้าประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านดร.นิพนธ์ ชูช่วยสุวรรณ นายกสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล จะดำเนินกิจกรรมของสมาคมสู่สมาชิกผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน เพื่อจะได้รับความรู้ที่เป็นการพัฒนาฟุตบอลสมัยใหม่ ในการนำไปใช้ฝึกสอนฟุตบอล และถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องจากการอบรมในครั้งนี้

อ่านแล้ว498 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.