ผู้ว่าสระบุรี เป็นประธานจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศเกีรติคุณการเสียสละดูแลสุขประชาชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 

วันที่  10 ส.ค.2559 เวลา11.30 น.ที่หอประชุมโดมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2559 เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดี แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 13 อำเภอ ร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน  ทั้งนี้เนื่องจากการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าว27

ข่าว28

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เป็นประธานในพิธีสงฆ์ หลังจากนั้นได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดี ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 2 แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 1และ 2 ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาของจังหวัดสระบุรี จำนวน 72 คน จากนั้นได้อ่านสารของพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ข่าว30

 

อ่านแล้ว1224 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.