เอไอเอ ประเทศไทย มอบแท็บแล็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนดิจิทัล จำนวน 40 เครื่อง แก่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายโยฮัน ดีทอย ผู้อำนวยการฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย (ซ้ายสุด) และ นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (ที่ 2 จากขวา) มอบแท็บแล็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนดิจิทัล (Digital Classroom) จำนวน 40 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหาคร โดยมีนางสุดารัตน์ พลแพงพา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AIA Next Gen Finance ที่ต้องการสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในยุคดิจิทัล ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้แข็งแกร่ง อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

อ่านแล้ว855 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.