สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: โครงการจัดอบรมเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารและนำเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: โครงการจัดอบรมเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารและนำเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ”
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 น.ถึง 16.00 น.
ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา (ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท)
ติดต่อสอบถามได้ที่
: ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
: 097-935-9356
: 085-156-6253
: 087-340-1886
ด่วน!
(รับจำนวนจำกัด)

อ่านแล้ว600 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.